מלגת המועצה לקיץ תשע"ח- 2018
גודל טקסט      
תיירות
ישובי המועצה
תעשייה
רבנות שומרון
פניות ציבור
יזכור
מועצה בחירום

מלגת המועצה לקיץ תשע"ח- 2018

מלגת המועצה לקיץ תשע"ח- 2018

 

המלגה הינה בכפוף לאישור וביצוע התנדבות בישובים בת 25 שעות בתקופת הקיץ, בתיאום ואישור רכזת הקהילה והמועצה. גובה המלגה הינו 2000 ₪.

התאריך להגשת בקשה לקבלת המלגה יפורסם בהמשך.

 

קריטריונים לקבלת מלגה:

1.      סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג

2.      סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון בהיקף מלא ומסיים שנה ג' בלבד, או סטודנט הלומד לתואר שני (בתואר השני ניתן פעם אחת לאורך התואר)

3.      לא קיבל פטור, מלגה או הנחה (בשיעור 50% ומעלה)

4.      לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.

5.      אין כפל מלגות

6.      לא תתאפשר קבלת מלגה לסטודנט אשר קיבל את מלגת המועצה בשיתוף הפיס

7.      המלגה מותנית בהתנדבות הן לתואר הראשון והן לתואר השני

8.      ההתנדבות תתבצע בין התאריכים 1.6.18- 31.8.18

9.      סטודנט שימצא זכאי למלגה, מחוייבים להגעה לטקס חלוקת המלגות (תאריך יפורסם בהמשך)

10.  סטודנט העובד במועצה/ מתנ"ס או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים

 

*   המלגה מותנית בתקציב המועצה.

דרונט בניית אתרים