מדור חשבות
גודל טקסט      
תיירות
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תעשייה
פניות ציבור
יזכור
מועצה בחירום

מדור חשבות

תחומי אחריות-

 

תפקידי מדור חשבות, התקציב הרגיל השוטף (ת"ר) ותקציבי פיתוח (תב"ר)

· אחריות תזרימית, תקציבית וחשבונאית לתקציבי המועצה.

· העברות סלי תקציב והשתתפויות לישובים עד 10 לכל חודש שוטף.

· ביצוע כל התשלומים שאינם שכר, קופות וכדו'.

· בקרה חשבונאית על התחשבנות ספקים חיצונית והתחשבנות פנים באגפי המועצה.

· ביצוע בקרות שוטפות לבחינת עמידה ביעדי תקציב המועצה.

· בדיקת ומעקב כלל החוזים הנחתמים במועצה (תקציב רגיל/תקציב בלתי רגיל).

· דו"חות רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים למשרד הפנים בפרט ומשרדי ממשלה בכלל.

· דו"ח תקציב ביצוע בחתכים שונים. בחינת מקסום ומיצוי תקציבי המועצה.

· ניהול תקציבי רכב (רכבי ליסינג, רכבי בטחון, משאיות ורכבי עבודה).

· ניהול ביטוחי מועצה וישובים (נכסים ציבוריים).

· סיוע, בקרה וביקורת על תקציבי היישובים והתנהלותם.

· ביצוע הנהלת חשבונות למס' ישובים.

· ליווי ובקרת הפרויקטים בתחום הכספי והמנהלי.

· הגשת דוחות תקציב נדרשים למשרדי הממשלה ומשיכת התקציבים מהגורם המממן.

· התחשבנות עם קבלנים, מפקחים, מהנדסים, אדריכלים ומודדים.

· דו"חות : דו"חות תב"רים בחתכים שונים.

· דו"חות ביצוע למשרדי הממשלה השונים עפ"י דרישתם מעת לעת.

· הנהלת חשבונות של תקציבי הפיתוח.

· ממשק לכלל אגפי המועצה ומחלקותיה.

· עבודה מול מס רכוש, ועזרה ליישובים בשיפוי בגין נזקים.

 

יוסי פינץ - סגן גזבר  

טלפון :03-9066437

פקס : 9757618 -03

לפנייה הקש כאן

 

הנה"ח ספקים - נלי שפרנסקי 

טלפון : 03-9066436

פקס : 03-9757603

לפנייה הקש כאן

 

הנה"ח סלי ישובים ובנקים - לילי טויסטר

טלפון : 03-9066434 

פקס : 03-9757606

לפנייה הקש כאן

 

הנה"ח ספקים ורכב - טלי סגל

טלפון : 03-9066464

פקס : 03-9757608

לפנייה הקש כאן

 

הנה"ח ישובים - רחל סאפר

טלפון : 03-9066433

פקס : 03-9757602

לפנייה הקש כאן

 

דרונט בניית אתרים