אגף כספים
גודל טקסט      
תעשייה
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תיירות
מועצה בחירום
פניות ציבור
יזכור

אגף כספים

גזבר המועצה ומנהל אגף כספים - הלל רוט

 

מזכירת גזבר ואגף הכספים - אדוה פנחס

טלפון : 03-9066430

לפנייה הקש כאן

 

פקס : 03-9757605

 

אגף הכספים מופקד על תחומים רבים ומגוונים, ומהווה את הצומת המרכזית ומרכז העצבים לכל ממשק תחומי ואגפי המועצה השונים ומחלקותיה הרבות.

 

האגף פועל למען שיפור העבודה מול משרדי הממשלה השונים להגדלת חלקה של המועצה בתקציבים השונים, תוך שקיפות מול גורמי פנים וחוץ.

 

כמו כן, ניתן דגש על המשך בחינת וייעול תהליכים ותחומים שונים במועצה וביישובים, נמשכת המעורבות בכל תחום אפשרי בו ניתן לפי דעתנו להשפיע, לשנות ולייעל, תוך צמצום טווחי הזמנים, שיפור השירות ושיפור הממשקים עם משרדי הממשלה השונים.

 

אנו נמשיך לפעול בהתמדה גם בתקופה מורכבת זו לקבלת תקציבים, למימושם בישובים השונים ולהכרת השלטון המרכזי בצורכי המועצה העצומים מחד, ומאידך נמשיך לבחון צעדי התייעלות פנימיים נוספים שיסייעו לנו להמשיך לפתח, לחזק ולבנות את יישובי המועצה.

 

מחלקת גביה

דפי מידע - הנחות בארנונה

טפסים - גביה

מדור חשבות

מדור שכר

מחלקת רכש ולוגיסטיקה

מדור מחשוב

מדור רכב

רשות הסעות

מדור ביטוח ומס רכוש

אישור תושב

תמצית הדוחות הכספיים

דו"חות רבעוניים

תמצית הדו"חות הכספיים

פרס ניהול תקין

תקציב מאושר

דרונט בניית אתרים