יזכור
גודל טקסט      
תיירות
ישובי המועצה
רבנות שומרון
תעשייה
יזכור
מועצה בחירום
פניות ציבור

יזכור

אל מלא רחמים שוכן במרומים

המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים

כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות הקדושים תושבי מועצה אזורית שומרון ועובדי המועצה שנלחמו במערכות ישראל ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ ושנרצחו ברחבי ארץ ישראל
על ידי פראי אדם הבאים לנשלנו מארצנו ולהכחידנו.

ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם עד אשר ישקיף ה' משמים ויחוס על עמו ארצו ונחלתו. ויתקיים בנו הכתוב : "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו"

בגן עדן תהא מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם.

א

ב

ג

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

פ

ק

ר

ש

ת

דרונט בניית אתרים