דבר מנהל האגף - יהונתן שמחי: 

אגף בטחון של מועצה אזורית שומרון אמון על התיאום הבסיסי וההכרחי ביותר לכל אדם והוא בטחון וחיים. לשם שמירה על בטחון ובפרט באזורנו המאופיין בהתמודדות עם אירועים ואיומים שונים, נדרשת מערכת משומנת המסוגלת לתת מענה מידי לכל תרחיש – הן באירועי שגרה וקיצון והן בשעת חירום מתמשכת.

עובדי האגף על ענפיו השונים יודעים שיכולתנו לעמוד במשימות טמונה באופן שבו נכין עצמנו אליהן מראש. לשם כך נחוצה מקצועיות באימונים, בהדרכות, בטיפוח מערך המתנדבים ובהפעלתו, בהכנת כלל המערכות הקיימות לכל תרחיש אפשרי ובשמירת המוכנות שלהן.

באתר האינטרנט תוכלו למצוא את המידע והחומרים המקצועיים בתחום החירום והביטחון לנוחיותכם.