אגף שפ"ע רואה באיכות השירות לתושב את ליבת ייעודו ותפקידו, בדאגה למתן איכות חיים וסדר ציבורי לתושבי הישובים והבאים בשעריהם.

זמני פינוי אשפה

זמני פינוי אשפה

זמני הגעת ווטרינר

זמני הגעת וטרינר

מדור רישוי עסקים

  רישוי עסקים

מחלקות האגף


פרטי יצירת קשר

רמי שנוולד
מנהל אגף שפ"ע

שלי מהלל
מזכירת אגף שפ"ע

יוסי מרגלית
מנהל המחלקה הטכנית

רות אדיר
מזכירה המחלקה הטכנית

תמיר לוי
מנהל מחלקת תברואה

לינור אהרון
מזכירת מחלקת תברואה

סיון חנגדי
מזכירת מחלקת וטרינריה

שרון צפרי
רכזת רישוי עסקים


שפ"ע בתמונות