המחלקה לאיכות הסביבה אמונה על מתן שירות בתחומי אשפה, אשפה התעשייתית, גזם ומיחזור. בנוסף אחראית המועצה על ביצוע פיקוח בתחומי הסביבה ומפגעים בישובים ובאזור התעשייה.

פינוי אשפה

פינוי אשפה

פינוי גזם וגרוטאות

פינוי גזם וגרוטאות

מיחזור

מיחזור

דיגומי מים

דיגומי מים

משאית תעשייה

פינוי אשפה תעשייתית

 

אנשי קשר ודרכי התקשרות

תמיר לוי
מנהל מחלקת תברואה
לינור אהרון
מזכירת מחלקת תברואה