תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי

 1.  לטופס בקשה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי לחץ כאן
 2. לטופס לתשלום החיובים השוטפים באמצעות הוראת קבע בנקאית לחץ כאן
 • ניתן לשלם בהוראת קבע את החיובים השוטפים בלבד.
 • הוראת קבע בנקאית מזכה בהנחה בארנונה בשיעור 2% מהחיוב השוטף.
 • הוראה קבועה לחיוב כרטיס אשראי מזכה בהנחה בארנונה בשיעור 1% מהחיוב השוטף.
 • הגביה באמצעות הוראת הקבע מתבצעת החל מתקופת החיוב שלאחר קבלת הטופס במחלקת הגביה.
 • בקשות לשינוי או ביטול גביה באמצעות הוראת הקבע יש לשלוח בכתב לכתובת הדוא"ל gviya5@shomron.org.il וזאת עד 5 ימי עסקים שקודמים למועד הגביה.
 • על הבקשה להיות ברורה בניסוחה ולכלול את שם המשלם, קוד משלם ומספר הנכס.

באחריות המשלם לוודא קבלת הבקשה במחלקת ארנונה.

לתשלום שובר המיסים במלואו

 1. לתשלום שובר המיסים במלואו באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי לחצו כאן יש לרשום את מספר חשבון משלם ומספר מסלקה כפי שמופיע בתחתית החשבון התקופתי שנשלח לביתך.
 2.  לתשלום שובר המיסים במלואו דרך מענה ממוחשב או מענה אנושי באמצעות כרטיס אשראי יש להתקשר 03-9061160 שלוחה 1 (אפשרות זו פתוחה 24 שעות ביממה).

לתשלום חלקי של השובר ובירורים דרך מענה אנושי

יש להתקשר 03-9061160 שלוחה 2 (אפשרות זו פתוחה בימים א-ה בין השעות 08:30-16:00).

תשלומים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק של המועצה

 • בנק אוצר החייל: 14, סניף אריאל-343, חשבון המועצה-161133
 • את אישור ההפקדה יש לשלוח לדוא"ל gviya@shomron.org.il.
 • יש לרשום על אישור ההפקדה את שם המפקיד, מס' המשלם, מס' הנכס ובגין איזה חובות יש לזקוף את התשלום.
 • הפקדה שתגיע ללא פירוט תיזקף בגין החובות בהתאם להחלטת מחלקת ארנונה.
 • באחריות מבצע ההפקדה לוודא קבלת האישור במחלקת ארנונה.