תהליכים ארגוניים

בהתאם לצרכים יישובים ומתוך ראיית הצרכים והשיקולים שמעלה הישוב והיכרות עם גורמי מקצוע שונים ותהליכים שונים, מלווה האגף את היישובים בתהליכים ארגוניים תוך הכוונה מקצועית על פי הצרכים בשטח.

שותפויות אזוריות

מתוך ההבנה שהאחדות והגודל הם משאב חשוב, מתוך ההסתכלות האזורית הרחבה אנו במחלקה מאמינים ביצירת שותפויות אזוריות וחבירה של יישובים.
שותפויות אלו מייצרות מענה במגוון צרכים: תרבות אזורית, מוסדות חינוך אזוריים, תחבורה ציבורית, איגום משאבים בנושאים מוניציפליים וביצירת שירותים שונים לתושב, למידת עמיתים ועוד.

תכניות שנתיות

כחלק מההתמקצעות בניהול היישובים מנחה המחלקה את היישובים לעבוד בצורה שנתית. בניית תכניות שנתיות לכלל אגפי היישוב, אישור תקציב מתאים לתכנית ועבודה לפי יעדים ומטרות שנתיות. מלוות היישובים עוזרות במתן כלים מקצועיים, בחשיבה על התכנית לפי צרכי הישוב ובעבודה על פיה.

ליווי בכניסת אנשי מפתח

בחירות לוועדים חדשים מידי שנתיים -שלוש והשינויים בין בעלי התפקידים השונים ביישובים מצריכים ליווי אישי ופרטני עד להתאקלמות במערכת. המחלקה נמצאת כאן לעזרת בעלי התפקידים, להבנת התפקיד המורכב בראיה רוחבית. מלוות הישוב נותנת מענה לצרכים שעולים בכל עת.

מתן ידע מוניציפלי

הנהלת הישוב צריכה להבין את התחום המוניציפלי היטב כדי להצליח ולנהל את הישוב בצורה מיטבית. צוות המחלקה מניסיונו מייעץ למזכירי היישובים ולמזכירויות בנושאים מוניציפליים שונים כדי לקדם את הישוב.