חוק ביטוח גמלת סיעוד הוא החוק המרכזי המגדיר את הסיוע של המדינה לתושבים ותיקים הזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי (רחצה, הלבשה, אכילה, השגחה וכיוצא בזה). החוק נועד להקל על בני המשפחה ולסייע לאדם להישאר בקהילה ובביתו.

תנאי זכאות:

 • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.

 • זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות (הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות וטיפול בהפרשות).

 • אזרח ותיק המתגורר בקהילה: בבית פרטי או בדיור מוגן.

 • אזרח ותיק השוהה בבית אבות במחלקה של עצמאיים או תשושים ואינו מקבל מימון מהמדינה.

 • הכנסותיו אינן עולות על הסכומים המפורטים בתקנות טבלת ההכנסות.

 • אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.

אופן הגשת התביעה:

יש להגיש תביעה לביטוח לאומי. לטופס התביעה יש לצרף חוות דעת מהרופא המטפל, מסמכים רפואיים מעודכנים ואישורי הכנסות של האזרח הותיק ובן/בת זוגו.

להגשת תביעה באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.

חשוב לדעת: רמות הזכאות נקבעות על פי בדיקת יכולת תפקוד, על סמך המסמכים המוגשים בתביעה. אם יש צורך, תתבצע בדיקה טלפונית של המצב התפקודי ומחלות. במקרים בהם לא ניתן לקבוע זכאות על סמך מסמכים ושיחת טלפון, ייערך ביקור בית.

 

מידע ופרטים נוספים:

שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד

ניתן לקבל שירות "טרום סיעוד" מחברת הסיעוד במקום המגורים עד לסיום הטיפול בתביעה. שירות זה מיועד למי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד ואין עדיין תשובה וזקוקים לעזרה סיעודית באופן מיידי.

שירותים הניתנים לשילוב במסגרת גמלת סיעוד

לפניכם פירוט השירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד, אותם ניתן לקבל בשילובים שונים:

 • עזרה של מטפל אישי - בהתלבשות, אכילה, רחצה, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוצה לו וכן השגחה למניעת סכנה למטופל ולסביבתו ועזרה בניהול משק הבית.

 • ביקור במרכזי יום לאזרחים ותיקים (כרוך בתשלום נוסף).

 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.

 • לחצן מצוקה.

 • שירותי כביסה.

 • חברות בקהילה תומכת.

 • גמלה כספית - החלפת חלק מיחידות השירות בגמלה כספית.

רמות זכאות והרכב הגמלה

כיום קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד. אחרי שהזכאות לגמלת סיעוד אושרה ונקבעה רמת זכאות, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים.

את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד או שילוב של שניהם) יש לבצע מול הביטוח הלאומי, על פי רמת הקצבה שנקבעה - לפרטים נוספים בביטוח הלאומי לחצו כאן.

 

בקשה להחמרה

אם חלה החמרה במצב הבריאותי או אם נקבעה קצבת סיעוד לתקופה זמנית שעומדת להסתיים, ניתן להגיש בקשה להחמרה.
שימו לב - רמת הזכאות יכולה לגדול או להישאר ללא שינוי, אך בכל מקרה היא לא תופחת.

הטבות למקבלי גמלת סיעוד

להלן הטבות למקבלי גמלת סיעוד:

 • הנחה בארנונה,לפרטים ומימוש הזכאות יש לפנות למחלקת ארנונה במועצה.

 • הטבה בחשבון המים. מקבלי גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך. ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגורר הזכאי. *למימוש הזכאות יש לפנות לספק המים - מזכירות היישוב.

 • הנחה בחשבון חשמל של 50% מעלות החשמל, עד צריכה מסוימת לכל מי שמקבל גמלה ברמות 5 או 6, או שמלאו לו 90 ומקבל גמלה ברמה 4. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי כפי שרשום בחוזה עם חברת החשמל.

 • פטור מהמתנה בתור - מקבלי גמלת סיעוד ברמות 6-4 זכאים לקבל שירות ללא המתנה בתור בהתאם לתנאים. מי שמלווה את הזכאים ונמצא עימם בתור גם יהיה פטור מההמתנה. הזכאות לא תקפה כאשר: ממתינים בתור לתחבורה ציבורית, כאשר ממתינים בתור לשירות רפואי, כאשר ההמתנה בתור נעשית במכונית, אם התור נקבע מראש.

 • פטור תשלום ממלווה - ביטוח לאומי שולח לזכאי גמלה תעודה הפוטרת מתשלום עבור כניסת מלווה למקומות ציבוריים כמו גן חיות ומוזיאון, חשוב לדעת שזכאות זו משתנה ממקום למקום, לפרטים נוספים באתר הביטוח לאומי לחצו כאן.

לפרטים נוספים באתר ביטוח לאומי לחצו כאן.