תמר מיכאלי
עו"ס, ר"צ נוצץ והתמכרויות

המענים המוצעים ביחידה מיועדים לבוגרים (בני 18 ומעלה), הסובלים מהתמכרויות לחומרים והתמכרויות התנהגותיות, ולבני משפחותיהם.

הגישה הטיפולית הינה מערכתית ושמה דגש על טיפול כולל לכל המשפחה, מתוך הנחה שכל חברי המשפחה סובלים מההתנהגות המתמכרת והינם חלק מתהליך השיקום.


מטרת הטיפול: 

הפסקת השימוש  בחומרים או בהתנהגות מתמכרת ולמידת דרכי התמודדות חלופיים. לטיפול מתקבל כל מי שרואה עצמו סובל מהתמכרות. תכנית הטיפול נבנית בצורה אינדיבידואלית על פי צרכי המטופל.

כיצד ניתן לפנות?

ניתן לפנות באופן עצמאי אל משרד האגף לקביעת מפגש ייעוץ עם עובד סוציאלי להיכרות, ובהמשך לטובת אבחון וקביעת דרכי טיפול. פניות מתקבלות גם באמצעות מוסדות ציבור: ביטוח לאומי, בתי משפט, מקומות עבודה, קופות חולים, בתי חולים ועוד.

תהליך הטיפול

התהליך המוצע במרכז מורכב מארבעה שלבים:

  1. אבחון – אבחון פסיכו סוציאלי רפואי הבוחן את השפעות ההתמכרות על מעגלי החיים של הפונה. האבחון כולל אבחון על ידי פסיכיאטר היחידה מומחה התמכרויות.
  2. הינזרות-  ליווי בתהליך של הינזרות, שמתבצע באופן עצמאי ובליווי רופא או באשפוז. זהו שלב משמעותי בו על הפונה לקבל החלטה על תהליך הגמילה.
  3. שיקום - שלב משמעותי בשימור ההינזרות והפסקת ההתנהגות ואורח החיים הקודם, תוך חיזוק והקניית כלים להתמודדות ללא שימוש מתמכר בתפקוד נורמטיבי. במסגרת השיקום מוצעים טיפולים משפחתיים ממוקדי התמכרויות.
  4. שיקום תעסוקתי – פרויקט לאוכלוסיית המכורים, הכולל: אבחון, הכשרה, הכוונה תעסוקתית והשמה במקום עבודה. בנוסף מיצוי זכויות ומענים משלימים. התהליך מתבצע ע"י עובד סוציאלי ייעודי לנושא. מרכזת: רקפת אנטמן