זכאות להסעות עפ"י אזור מיפוי/אזור הרשמה

הבסיס להפעלת מערכת ההסעות מושתת על קביעת אזורי רישום ואזורי מיפוי
תלמידים מופנים ללימודים למוסדות החינוך הקרובים ביותר למקום מגוריהם.
לאחר שיבוץ התלמידים המאושרים נבחנת אפשרות לצרף תלמידים נוספים לההסעה.

הורים אשר בוחרים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך שאינם באזור המיפוי היישובי – אין המועצה יכולה להבטיח להם שירותי הסעות.

כדי שנוכל לנבחון אפשרות שילוב תלמידים אלה בהסעות קיימות, יש למלא טופס בקשה.
למעבר לטופס לחץ כאן

אפשרות להסיע תלמידים שאינם לומדים באזורי רישום תיבדק בסוף חודש ספטמבר של אותה שנת לימודים.
עד למועד הנ"ל תלמידים שאינם מורשים בהסעה מתבקשים לא לעלות להסעות הקיימות, גם אם לכאורה יש מקום בהסעה.

(פעמים רבות הרכבים ממשיכים לישובים סמוכים, עפ"י תכנון המסלול ואז לתלמידים הזכאים להסעה  אין מקום ישיבה).
עדכון כתובת – תלמידים שאינם רשומים כתושבי השומרון אינם זכאים להסעה.
התושבים מתבקשים לוודא שכל אחד מילדם רשום כתושב השומרון.
בדיקת כתובות התלמידים תעשה במהלך אוקטובר מול המערכת הממוחשבת של משרד החינוך. בהתאם לכמות התלמידים שרשומים כתושבי השומרון נקבעות ההסעות.

כללי בטיחות בהסעה

על התלמידים להישמע להנחיות הנהג ולשבת חגורים במקומם עד סוף הנסיעה.
במקרים של התפרעות ברכב בעת נסיעה, או גרימת נזק ואחרי ברור כל העובדות (רוב הרכבים מצוידים במצלמות) ינקטו הליכים כלפי המתפרעים ובכלל זה השעיה מההסעה ועד תשלום פיצויים עברו נזק שנגרם.
ההשעיה תבוצע בתיאום עם אגף החינוך, המוסד החינוכי והורי התלמיד.
אנא וודאו עם התלמידים שלא נגיע למצבים מיותרים אלה.
נהגי ההסעות וקציני בטיחות הרכב עושים ככל שנדרש עפ"י חוק, ואף מעבר לכך, להבטיח את שלומם של התלמידים במהלך ההסעה.

נדרש שיתוף פעולה של התלמידים:

 1. יש להתייצב בתחנת ההסעה כ-5 דקות לפני הזמן שנקבע.
 2. אין לרוץ לרכב ההסעות העומד בתחנה או מתחיל נסיעה. ובטח שלא לדפוק על דלתות הרכב כדי שהנהג יעצור ויעלה תלמיד שאחר להגיע.
 3. ההמתנה לרכב ההסעה תהיה בלווי מבוגר. אין להשאיר תלמידים לבדם וללא השגחה.
 4. יש לוודא עם הנהג את שם המוסד אליו נוסעים. (כל האוטובוסים מצוידים בנוסף בשלט מואר עם יעד הנסיעה).
 5. בשעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום בו אין מדרכה יש להמתין ליד התחנה ובמרחק סביר מהכביש.
 6. הגיע רכב ההסעה לתחנה יש לחכות לעצירתו המוחלטת. העלייה מהדלת הקדמית בלבד, יש לעלות בצורה מסודרת וללא דחיפות.
 7. אין לקום מהמושב במהלך הנסיעה. יש להישאר חגורים עד להגעה ליעד.
 8. אין להוציא ידיים או ראש מהחלון.
 9. בירידה – יש להמתין עד שהאוטובוס עצר לגמרי ורק אז לגשת לדלת היציאה.
 10. אסור באיסור מוחלט להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.
 11. אחרי הירידה יש להתרחק מרכב ההסעה ולחכות שיעזוב את התחנה.
 12. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה או מאחוריו.

עם סיום יום הלימודים התלמידים נמצאים באחריות המוסד החינוכי עד עלייתם להסעה, על התלמידים להישמע להוראות צוות בית הספר.

לתשומת לב ההורים,
כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם מתבקשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו  בהתאם  לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בן אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

הסעה לצהרון/מועדונית

על פי הנחיות משרד החינוך יש להחזיר תלמידים לבתיהם.
יחד עם זאת ביודענו את המציאות אנחנו דואגים, במידת האפשר, להוריד ילדים בצהרונים/מועדוניות.
להגשת בקשה לחצו כאן: https://www.shomron.org.il/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/