אנו רואים זכות גדולה להיות שותפים ביזמות של הקמת שכונה חדשה בשומרון ובניית הארץ. המועצה בכלל והוועדה לתכנון ובנייה בפרט נמצאות לימינכם בתהליך זה ועושות כל מאמץ על מנת ליעל את מסלול הנפקת היתר שכונה ובינוי. אנו רואים חשיבות רבה בלמצוא את שביל הזהב בין חובתנו לקדם, לפתח ולהרחיב את ישוב הארץ לבין צרכי הפרט והכלל. איכות התשתיות, הנגישות לתחזוקה והעמידה בפרטים, התקנים והנהלים הקיימים מתבצעים הן על פי החוק והן על פי הנוהל המקובל במועצה, תוך התייחסות לקידום המרחב הציבורי. בכדי שתהליך התכנון יצלח ויעמוד בלוח הזמנים הקצר ביותר נדרש שיתוף פעולה של כלל המעורבים בתהליך תוך שימת דגש על איכות ובהירות החומרים המוגשים לוועדה. בחלק זה של האתר מוגש לכם פירוט הליך לאישור שכונה, מסמכים נדרשים ומסמכים לדוגמה במטרה לפשט ולהבהיר את ההליך.

פרטי יצירת קשר

יהודה אלקלעי
מהנדס המועצה

בתיה שמעה
רכזת עוזרת מהנדס מועצה | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

פינחס גרוסמן
מנהל מחלקת שירות ותהליכים | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

לואיסה אסרף
מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה, בקשה להיתר ומידע תכנוני | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חיים פאר
ארכיבאי | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-12:00 וצהריים 14:00-16:00

אתי אלקיים
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

ולנטינה רסקין
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

רחל טרופ
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חיה בתאל שרייבר
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חן אלימלך
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

שני בן שמחון
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

פיקוח על הבנייה

פרטי יצירת קשר

אושרה נאור
מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה

עדינה ליסק
רכזת פיקוח, טופס 4 ושכונות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

שירלי שרעבי
מפקחת לתכנון ובנייה

יוסף טיאר
מפקח לתכנון ובנייה

אברהם בלטמן
מפקח לתכנון ובנייה