מועצה דתית שומרון

הקמת בתי עלמין, תחזוקתן והפעלתם הינן חלק משירותי הדת של המועצה הדתית. במועצה דתית שומרון פועלים 11 בתי עלמין. המועצה הדתית דואגת לקידום כל ההליכים הנדרשים מרגע הפטירה ועד תום הלוויה: הנפקת מסמכים, העברת הנפטר והבאתו לקבורה, תיאום קביעת מקום הקבורה וסיוע בארגון טקס הלוויה.

מקרה פטירה הינו זמן רגיש וטראומטי לבני המשפחה, וברגעים קשים אלו, אין תחליף לחברים קרובים המכירים את המשפחה ויודעים לתת את המענה המתאים  ברגישות הנדרשת. לצורך כך, יזמה המועצה הדתית הקמת מערך צוותי חברא קדישא יישוביים.

בעת מקרה פטירה ח"ו יש ליצור קשר עם שמעון פרוייליך בטלפון: 052-3285262