מהי עבודה סוציאלית קהילתית? העבודה הקהילתית בונה עם הפרט את יכולתו לפעול יחד עם תושבים אחרים וליצור קהילה מתפקדת ומעורבת למען עצמם. היא מלמדת אנשים כלים של שיתוף פעולה, פתרון בעיות, וגיוס משאבים. העבודה הקהילתית מאמינה בהשתתפות מירבית של התושבים בחיי הקהילה שלהם ובמימוש זכותם של אנשים להשפיע על החלטות חשובות בחייהם.

סל המשאבים שלנו מעניק את השירותים הבאים: תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי, הכשרה ותיחזוק צוותי חירום – צח"י, פיתוח פרויקטים ושירותים קהילתיים בקהילה וסיוע בפתרון קונפליקטים בישוב בשתוף אגף יישובים. מרכז  גישור. פיתוח תכנית "הורות"פיתוח תכנית "אם לאם" ריכוז תכנית "צמי"ד צרכים מיוחדים,  יחד עם שאר אגפי המועצה, סיוע בתקציב לפעילות קהילתית.

 

איתנים - מרכז חוסן קהילתי

מרכזת: אשרת אודסר 053-9258280

המרכז לחוסן קהילתי הינו מסד המאפשר לפעילויות חברתיות להתמודד במצבי משבר לחץ וחירום במרחב המועצה האזורית שומרון. תהליך פיתוח למידה ארגונית משותף עם אנשי מקצוע מאגפי המועצה השונים מקדם ומעצים את יכולת התמיכה וההתערבות ביישובים ובאוכלוסיות מיוחדות.

צח"י – צוות חירום וחוסן ישובי
מרכזת: רות נחמני – 0523311533

צוותי חירום יישוביים מטרתם להתערב בעיתות חירום  ואסון  ולפעול יחד עם גורמי המקצוע באגף הרווחה.

צוותי הצח"י מורכבים ממתנדבים משמעותיים אשר עוברים הכשרה ייעודית וליווי מתמשך ופועלים לסיוע לפרט, משפחה וקהילה בעת אסון ומשבר.

תכנית הורות בקהילה

הורות – התפקיד החשוב, הבסיסי, המרכזי והמשמעותי ביותר עבור ההורים והילדים כאחד. זהו תפקיד קשה, מסובך, מאתגר, משמח ומספק מאין כמוהו.

אנו באגפי המועצה השונים במועצה אזורית שומרון: האגף לשירותים חברתיים, אגף ישובים ומתנ"ס, אגף חינוך, שפ"י, והיחידה למניעת סמים ואלכוהול, מרימים על נס את נושא ההורות מתוך הבנה והכרה בחשיבות חיזוק ההורות בעידן מורכב זה שטומן בחובו התמודדויות לא פשוטות מבחינה תרבותית, כלכלית, ביטחונית ומדינית.

צוותי מוגנות בקהילה

ילדים ובני נוער נחשפים להתנהגויות ולמידע מיני בלתי מותאם.

ביישובים נבנים צוותי מוגנות בקהילה אשר כוללים: רבני יישובים, אנשי חינוך  מתנדבים  ונציגי מנהיגות פורמליים. צוותים אלה עוברים הכשרה וליווי מתמשך.

תפקיד וועדות המוגנות להציע תכניות מניעה והסברה בנושאי המוגנות המינית לכל שכבות האוכלוסייה (הורים, ילדים ונוער) וכן להתערב יחד עם אגף הרווחה בעת אירועים של פגיעות מיניות שיש להן השלכות קהילתיות.

מרכזת: ורד שלמן – 0537249009

תכנית אם לאם

בעידן המודרני, נשים אחרי לידה נותרות לא פעם לבדן – מיעוט במעגלי תמיכה קהילתיים ומשפחתיים. תחושת בדידות זו עלולה להעלות קשיים תפקודיים ופסיכולוגיים של היולדת  עד כדי דכאון.

"אם לאם בקהילה" – מציעה מענה טבעי של רשת מתנדבות של אמהות בוגרות המציעות ליווי ורשת תמיכה ליולדת.
התכנית מופעלת בסיוע התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 ומפעל הפיס.

 

 

מרכזת: אלישבע בלאו: 050-5507042