הסמל של המועצה הדתית שומרון

 

מחלקת הכשרות אחראית למתן שירותי השגחה ופיקוח כשרות לעסקים ומפעלי מזון