הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, חירותו, פרטיותו, ובשוויון בין המינים.

"התנהגות כזאת היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. החל מכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998), הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות המעביד, והוא לא ישלים עמן.

המעשים שעל-פי החוק הם בגדר הטרדה מינית:

 • סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 • מעשים מגונים – סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות (כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות (כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 • התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם ללא הסכמתו, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

מטרת התקנון להבטיח, כי מועצה אזורית שומרון תשמש מקום עבודה שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

לצפייה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998 לחצו כאן.

כל מי שסבורים כי הוטרדו מינית במסגרת קבלת שירות או עבודה במועצה האזורית שומרון יכולים להגיש תלונה - להגשת תלונה לחצו כאן.

לאפשרויות טיפול בתלונה על הטרדה או פגיעה מינית לחצו כאן

החוק למניעת הטרדה מינית מציע מספר הליכים אפשריים לטיפול בתלונה:

 • הליך משמעתי - טיפול במקום העבודה
 • הליך פלילי - הגשת תלונה במשטרה
 • הליך אזרחי - הגישת תביעה לבית המשפט

נפגעים מהטרדה מינית יכולים לבחור אם ליזום אחד או יותר מההליכים.

מידע שחשוב לדעת לגבי טיפול בהליכים השונים:

 • אם הוטרדת מינית במקום העבודה, עלייך לפנות לממונה על התלונות במקום העבודה לדווח על המקרה ולקבלת ייעוץ, מידע, הכוונה ואפשרות להגשת תלונה.
 • חשוב לדעת שהטיפול במסגרת מקום העבודה, לא גורע מהזכות להגיש תלונה במשטרה להליך פלילי.
 • זמן ההגשה לתביעה בהליך אזרחי הינו בתוך 3 שנים ממקרה הפגיעה - הנפגעים יכולים להגיש תביעה לבית המשפט (בדרך כלל בבית הדין האזורי לעבודה) נגד המטרידים או המתנכלים בעצמם ואם הם טוענים שהמעבידים אחראים ניתן להגיש גם כנגד המעבידים.
 • שני ההליכים משמעתי ופלילי הם הליכים חלופיים. המשמעות היא שכל עוד מתנהלת חקירת משטרה אפשר יהיה לקדם חקירה בהליך המשמעתית רק לאחר סיום ההליך הפלילי במשטרה ולא במקביל.
 • הליך אזרחי הינו הליך מקביל, הכוונה שהליך זה של תביעה אזרחית יכול להתקיים גם במקביל להליך המשמעתי או להליך הפלילי.

לשירותכם קישורים למידע שימושי נוסף בנושא:

אתר כל זכות

תקנון נוהל הטרדות מיניות

 

הממונה על מניעת הטרדה מינית בעבודה הינה הגב' ברוריה ליאני, סגנית מנהל אגף משאבי אנוש
ליצירת קשר: 053-724-5694brurial@shomron.org.il

 

לפתיחת פנייה לחצו כאן