פרויקטים: משפחות מלוות , מא"ה אחוז הורים, סלון מארח, אצלנו בחצר, נוער חונך נוער, סיירת הורים.

יישובי השומרון מוגדרים ברובם כיישובים קהילתיים, המתאפיינים בשיתוף ובמעורבות חברתית
קהילתית. חיי הקהילה מהווים את מרכז ההשפעה על אורח החיים בישוב, מכאן שגיבושם של בני הנוער מושפע מאוד מאורח החיים של הקהילה ומהערכים המתווים את התנהלותה. עוגנים אלו מהווים מעטפת נוספת לבני הנוער בישוב ומהווים חיבור בין המבוגרים לנוער בקהילה.

משפחות מלוות

משפחה מלווה הנה משפחה אשר נבחרה על ידי היישוב והתבקשה לפתוח את ליבה וביתה וללוות את אחת משכבות גיל הנעורים. המפגשים עם המשפחה מהווים הזדמנות למפגש עם דמויות משמעותיות נוספות מתוך הקהילה, מודל להתנהלות משפחתית וזוגית, הזדמנות לפעילות ולשיח חיובי. בית המשפחה מהווה לרוב בית חם לבני הנוער גם לאחר שסיימו להיות נוער, דבר המסייע לשמירת הרצף ותחושת השייכות של הבוגרים ליישוב.

מחלקת הנוער מסייעת בליווי המשפחות במתן כלים ממרכז ההדרכה וקיום ערבי העצמה למשפחות המלוות במהלך השנה.

מא"ה אחוז הורים- מעורבות, אחריות, היכרות

יישובי השומרון מוגדרים ברובם כישובים קהילתיים. במיזם זה האחריות חוזרת להורים. בכל פעם, הורים אחרים של שכבת הגיל מארחים את כל השכבה אצלם בסלון. הזדמנות להכרות וגיבוש, כמו גם לקשר חיובי עם ההורים של החברים.

סלון מארח

משפחות מכלל הקהילה מארחות את הנוער לערב בביתם. כל פעם נפגשים אצל משפחה אחרת ונחשפים לסיפור המשפחתי. יכול להתאים בעיקר לשכבות ז'-ח', כהכנה למשפחות מלוות וליישובים קטנים.

אצלנו בחצר

מפגשי תוכן קבועים אשר במרכזם מפגש עם אנשים וסיפורים מהקהילה. זאת הזדמנות להעמקת החיבור של בני הנוער לעוד דמויות משמעותיות וכוחות מתוך הקהילה. כל מפגש מתחלק לשני חלקים, בחלק הראשון המפגש ובחלק השני פעילת חווייתית מגבשת. כגון: סרט שקשור לסיפור, הכנת ארוחת ערב משותפת ועוד.

נוער חונך נוער

עוגן המהווה המשך מעשי למיזם מנהיגות צעירה. העוגן מיועד לבנים ולבנות משכבות ט', והפעלתו נעשית בסיוע רכזת הקהילה ביישוב. בני הנוער המצטרפים לעוגן ישמשו במשך השנה חונכים לילדים (תלמידי בית הספר היסודי או ילדים בעלי צרכים מיוחדים) מיישובם. את התכנית ילוו רכזי חונכות – נערים ונערות משכבת י"א.

סיירת הורים

פרויקט משותף למחלקת נוער והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. בפרויקט זה מתגייסים הורים מהישוב (לאו דווקא של נוער) אשר מסיירים ברחבי הישוב ונפגשים עם הנוער.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם יוכי רוזנבלט ,מתאמת של הרשות למלחמה בסמים טל': 053-7279517