פניות עובדות ועובדי המועצה בבתי הספר לחצו כאן     פניות עובדות ועובדי המועצה במטה לחצו כאן

עובדות ועובדים בגנים ומלווים בהסעות 
לשירותכם ריכזנו בדף זה את כלל הנושאים בנוגע לשכר ומשאבי אנוש.
לפתיחת פנייה יש לבחור את הנושא הרלוונטי ולהכניס את כלל הפרטים הנדרשים.

נושא פתיחת פנייה תחום
שאלות על דיווחים בחילנט/סנסורי - סייעות בגנים ובבתי ספר פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בקשת תלוש שכר/טופס 106 פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור שעות היעדרות - סייעות בגנים ובבתי ספר ומלווים בהסעות פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור שעות כוננות פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור תשלום נסיעות פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
טופס 101 עובדים קבועים/פנסיונרים פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
טופס 101 עובדים זמניים/מ"מ פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תשלום שווי רכב פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תלוש שכר פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תלוש שכר - עובדים שעתיים/מ"מ פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
עיקולים בשכר פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
עדכון פרטים אישיים - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
עדכון פרטי בנק לקבלת משכורת פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
עדכון קופת פנסיה/גמל/השתלמות פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
דמי חבר - שחר און, מעו"ף לעמית, מועדון שלך ושלך לגימלאי פתיחת פנייה רווחת העובדים
ביטוח בריאות קולקטיב פתיחת פנייה רווחת העובדים
הסתדרות עובדים - עדכון/הצטרפות/שאלות ובירורים - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה רווחת העובדים
שאלות על תנאי עבודה - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה תנאי העסקה
בירורים בנושא דרגה - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה תנאי העסקה
קרן השתלמות - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה תנאי העסקה
תוספת מעונות לגבר פתיחת פנייה תנאי העסקה
מס הכנסה - אישורים ועדכון נתונים פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
הפחתה בשכר במס הכנסה/ביטוח לאומי פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
ביטוח לאומי - אישורים ועדכון נתונים פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
עדכון על לידת בן/בת ופרטי היילוד - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה הריון ולידה
תביעת לידה פתיחת פנייה הריון ולידה
שמירת הריון פתיחת פנייה הריון ולידה
חזרה מחופשת לידה - בקשה לחלוקת חוב לתשלומים פתיחת פנייה הריון ולידה
אישור קבלת שי ללידה פתיחת פנייה הריון ולידה
עדכון על חזרה מחופשת לידה - עובדות גנים ומלוות בהסעות פתיחת פנייה הריון ולידה
מסמכים ונתונים להגשת בקשת גמול השתלמות - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה גמול השתלמות
אישור מעסיק עבור בקשה לגמול השתלמות פתיחת פנייה גמול השתלמות
עדכון תעודת גמול השתלמות - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה גמול השתלמות
גמול השתלמות שאלות כללי - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה גמול השתלמות
בקשת אישור העסקה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
אישור מעסיק לקרן ידע פתיחת פנייה אישורים ובקשות
מפרעות פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בירורים על חוב של עובדים למועצה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
אישורים לתמ"ת - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בקשה להצטרפות לוועד עובדים - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בירורים על תשלומים לוועד עובדים - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה אישורים ובקשות
הגשת טופס 250 לביטוח לאומי על תאונה/פגיעה בעבודה - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה תאונת עבודה
תביעה לגמלת פגיעה בעבודה - הגשת טופס 211 פתיחת פנייה תאונת עבודה
אישור סיום העסקה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
טופס 161 (הודעה על סיום יחסי עובד-מעביד) פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
תשלומי גמר חשבון בסיום עבודה במועצה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
הודעת התפטרות - עובדי גנים ומלווים בהסעות פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
בקשה ליציאה לגמלאות פתיחת פנייה שונות
שאלות ובירורים - שארים פתיחת פנייה שונות
תביעת מילואים פתיחת פנייה שונות
תביעת אבטלה פתיחת פנייה שונות
פנייה כללית למחלקת שכר פתיחת פנייה שונות
בירורים על מכרזי משאבי אנוש וועדות בחינה פתיחת פנייה שונות
פנייה בנושא הטרדות/פגיעות מיניות פתיחת פנייה שונות