פניות עובדות ועובדי המועצה בגנים ומלווים בהסעות לחצו כאן    פניות עובדות ועובדי המועצה בבתי הספר לחצו כאן

עובדות ועובדי מטה המועצה 
לשירותכם ריכזנו בדף זה את כלל הנושאים בנוגע לשכר ומשאבי אנוש.
לפתיחת פנייה יש לבחור את הנושא הרלוונטי ולהכניס את כלל הפרטים הנדרשים.

נושא פתיחת פנייה תחום
שאלות על דיווחים בחילנט - עובדי מטה פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בקשת תלוש שכר/טופס 106 פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור שעות היעדרות - עובדי מטה פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור שעות כוננות פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
בירור תשלום נסיעות פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
טופס 101 עובדים קבועים/פנסיונרים פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
טופס 101 עובדים זמניים/מ"מ פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תשלום שווי רכב פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תלוש שכר פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תלוש שכר - עובדים שעתיים/מ"מ פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
תלוש שכר - עובדי המלר"ד פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
עיקולים בשכר פתיחת פנייה תלוש שכר ומערכת דיווח נוכחות (חילנט)
עדכון פרטים אישיים - עובדי מטה פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
עדכון פרטי בנק לקבלת משכורת פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
עדכון קופת פנסיה/גמל/השתלמות פתיחת פנייה עדכון פרטים ונתונים אישיים
דמי חבר - שחר און, מעו"ף לעמית, מועדון שלך ושלך לגימלאי פתיחת פנייה רווחת העובדים
ביטוח בריאות קולקטיב פתיחת פנייה רווחת העובדים
הסתדרות עובדים - עדכון שאלות ובירורים - עובדי מטה פתיחת פנייה רווחת העובדים
בירורים בנושא סיבוס מועצתי פתיחת פנייה רווחת העובדים
שאלות על תנאי עבודה - עובדי מטה פתיחת פנייה תנאי העסקה
בירורים בנושא דרגה - עובדי מטה פתיחת פנייה תנאי העסקה
קרן השתלמות - מטה פתיחת פנייה תנאי העסקה
תוספת מעונות לגבר פתיחת פנייה תנאי העסקה
מס הכנסה - אישורים ועדכון נתונים פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
הפחתה בשכר במס הכנסה/ביטוח לאומי פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
ביטוח לאומי - אישורים ועדכון נתונים פתיחת פנייה מס הכנסה וביטוח לאומי
עדכון על לידת בן/בת ופרטי היילוד - עובדי מטה פתיחת פנייה הריון ולידה
תביעת לידה פתיחת פנייה הריון ולידה
שמירת הריון פתיחת פנייה הריון ולידה
חזרה מחופשת לידה - בקשה לחלוקת חוב לתשלומים פתיחת פנייה הריון ולידה
אישור קבלת שי ללידה פתיחת פנייה הריון ולידה
עדכון על חזרה מחופשת לידה - עובדי מטה פתיחת פנייה הריון ולידה
מסמכים ונתונים להגשת בקשת גמול השתלמות - עובדי מטה פתיחת פנייה גמול השתלמות
אישור מעסיק עבור בקשה לגמול השתלמות פתיחת פנייה גמול השתלמות
עדכון תעודת גמול השתלמות - עובדי מטה פתיחת פנייה גמול השתלמות
גמול השתלמות שאלות כללי - עובדי מטה פתיחת פנייה גמול השתלמות
בקשת אישור העסקה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
אישור מעסיק לקרן ידע פתיחת פנייה אישורים ובקשות
מפרעות פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בירורים על חוב של עובדים למועצה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
אישורים לתמ"ת - עובדי מטה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בקשה להצטרפות לוועד עובדים - עובדי מטה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
בירורים על תשלומים לוועד עובדים - עובדי מטה פתיחת פנייה אישורים ובקשות
הגשת טופס 250 לביטוח לאומי על תאונה/פגיעה בעבודה - עובדי מטה פתיחת פנייה תאונת עבודה
תביעה לגמלת פגיעה בעבודה - הגשת טופס 211 פתיחת פנייה תאונת עבודה
אישור סיום העסקה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
טופס 161 (הודעה על סיום יחסי עובד-מעביד) פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
תשלומי גמר חשבון בסיום עבודה במועצה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
הודעת התפטרות - עובדי מטה פתיחת פנייה סיום עבודה במועצה
בקשה ליציאה לגמלאות פתיחת פנייה גמלאים ושארים 
שאלות ובירורים - שארים פתיחת פנייה גמלאים ושארים 
תביעת אבטלה פתיחת פנייה שונות
תביעת מילואים פתיחת פנייה שונות
פנייה כללית למחלקת שכר פתיחת פנייה שונות
עדכון פרטי אנשי קשר באתר המועצה פתיחת פנייה שונות
בירורים על מכרזי משאבי אנוש וועדות בחינה פתיחת פנייה שונות
פנייה בנושא הטרדות/פגיעות מיניות פתיחת פנייה שונות