סמל של המועצה הדתית בשומרון

תהליך קבלת כשרות

  • הגשת בקשה בכתב למועצה הדתית לקבלת תעודת הכשר
  • ביקור בבית העסק ובחינת הבקשה
  • קביעת נהלי כשרות ושעות השגחה ופיקוח
  • עריכת חוזה והסכם לקבלת תעודת הכשר בין העסק למועצה הדתית
  • תשלום אגרת כשרות
  • קבלת תעודת הכשר

לצורך קבלת תעודת כשרות יש למלא את הטופס המצורף ולתאם פגישה עם מנהל מחלקת הכשרות