תהליכים קהילתיים

מחלקת הליווי מקדמת עם הישובים תהליכים שעניינם שותפות הקהילה בחיים הציבוריים ויצירת שייכות ומשמעות בקרב התושבים הליווי נותן הפן המקצועי ומכוון איזה תהליך מתאים לקהילה הספציפית.

ועדות

ביישובים קהילתיים קיים מבנה ארגוני של ניהול הישוב באמצעות מתנדבים וועדות. מחלקת הליווי עורכת השתלמויות בנושא, עוסקת בהטמעה בישובים, בין השאר על ידי ערבים קהילתיים למתנדבי הוועדות (לעתים בליווי של בעלי המקצוע מהמועצה בתחומים השונים), ליווי רכזות הקהילה בבניה ואחזקה של הוועדות, כתיבת חומרים מקצועיים בנושא והשתלמויות שונות.

ליווי צמיחה דמוגרפית

הצמיחה המהירה וההתפתחות בישובים מצריכה את הישובים להיערכות מתאימה. לקהילות הגדלות נוצר אתגר – להישאר משפחתיות ומחוברות יחד עם הגדילה המשמעותית. מחלקת הליווי מייעצת מתוך הניסיון והידע המצטברים כיצד לצלוח אתגר זה