לנוחיותכם, הנחיות והסברים על תהליך תכנון וקידום תב"ע:

יש לערוך את התכנית עפ"י הפורמט האחוד המפורסם כאן

למסלול אישור תב"ע לחצו כאן

הנחיות לפרסום תב"ע לאחר אישור הפקדה ותוקף לחצו כאן

בקשות לקידום תב"ע יש לשלוח במייל למנהלת מחלקת תב"עות – שיר עלימה