מחלקת תרבות מהווה עוגן חברתי, איכותי וערכי לתושבי השומרון.
המחלקה רואה לנכון לקדם את תחום התרבות בשומרון דרך פיתוח וקידום עם אנשי השומרון תוך פיתוח שותפות אמתית עם הישובים השונים. והבניית מסורות שומרוניות -תרבותית ייחודית.
מחלקת תרבות מביאה תכנים ומופעים לשומרון ובכך מנגישה תרבות טובה ואיכותית לתושביו. אנו נותנים מענה קרוב לבית ובמחירים המתאימים לכל תושב מכל ישוב, תוך תשומת לב למגוון הקהל העומד מולה – ילדים, משפחות צעירים מבוגרים ואזרחים ותיקים.
המחלקה מובילה ומעצבת את מכלול נושאי התרבות וההעשרה ברוח ערכי המחלקה:
תרבות בונה קהילה ותורמת ללכידות חברתית, קהילתיות, חדשנות, מעורבות חברתית, שותפות, מקצועיות, יזמות, משמעותיות, תחושת שייכות וכמובן מחויבות – כל אלו סוללים את הדרך להצלחה בתחום.

לפרטים נוספים:
 
הדס ארנרייך
מנהלת מחלקת תרבות