מנהלת אזור התעשיה ברקן אמונה על הקשר בין התעשיינים למשרדי המועצה ונותני השרותים במועצה.
החיובים והתשלומים של האגרות והשירותים מתבצעים ע"י מחלקת אגרות היטלים ושירותים

אגרת ביוב

התשלומים עבור אגרת הביוב נעשים בהתאם לחוקי העזר:

חוקי עזר למועצה האזורית שומרון: אגרת ביוב – לצפייה לחצו כאן

ועדה להפחתת אגרת ביוב – לטופס לחצו כאן


אגרת שמירה

החיוב מתבצע בהתאם לחוק עזר למועצה אזורית שומרון (אזור תעשיה ברקן) (שרותי שמירה) (תיקון מס' 1), התש"ף – 2020 – לצפייה בחוק העזר לחצו כאן.


אשפה

החיוב באשפה הינו בהתאם  לחוק עזר לשומרון (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"ב 1991.
לצפייה בחוקי העזר לחץ כאן


פינוי אשפה תעשייתית

להצטרפות לשירות פינוי אשפה תעשייתית באזור התעשייה ברקן יש לפנות למנהלת אזור התעשייה – לפרטים וטופס הצטרפות לחצו כאן

מסמכי בקשה לתשלום אשפה באמצעות הו"ק בנקאית או הוראה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי:

*חובה לציין בפרטים שהבקשה מיועדת עבור פינוי אשפה תעשייתית בלבד (במידה ולא יצוין בבקשה – יגבו כלל החיובים השוטפים בנכס)

 1. הוראה לחיוב חשבון הבנק
 2. הוראה לתשלום בכרטיס אשראי
   

אגרת שילוט

חיוב אגרת שילוט הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012 לצפייה בחוק העזר לחצו כאן. 

החיוב מתבצע ע"י מחלקת תשלומי אגרות היטלים ושירותים.

 1. השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
 2. החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
 3. השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח או ידוע למחלקה וזאת עד למועד קבלת פנייה מקוונת למחלקה על על שינוי או הסרה (בצירוף תצלום המעיד על כך).
 4. שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במיידי בפנייה מקוונת למחלקה.
 5. על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה / התקנה - יש לדווח בטפסים המקוונים הרלוונטים.

 


מים

חיובי המים מתבצעים בהתאם לתעריפי המים שמפורסמים ע"י רשות המים

 • להגשת בקשה לזיכוי בגין נזילה במים במפעלים אזור התעשייה ברקן לחצו כאן
 • קישור לתעריפי המים באתר רשות המים לחצו כאן