אנו רואים זכות גדולה בשותפות לבנייה חדשה בשומרון ובניית הארץ. המועצה בכלל והועדה לתכנון ובנייה בפרט נמצאות לימינכם בתהליך זה ועושות כל מאמץ על מנת ליעל את מסלול הנפקת ההיתר. אנו רואים חשיבות רבה בלמצוא את שביל הזהב בין חובתנו לקדם, לפתח ולהרחיב את ישוב הארץ לבין צרכי הפרט והכלל. העמידה בפרטים, התקנים והנהלים הקיימים מתבצעים הן על פי החוק והן על פי הנוהל המקובל במועצה. בכדי שתהליך התכנון יצלח ויעמוד בלוח הזמנים הקצר ביותר נדרש שיתוף פעולה של כלל המעורבים בתהליך, תוך שימת דגש על איכות ובהירות החומרים המוגשים לוועדה. בחלק זה באתר מוגש לכם פירוט הליך להיתר בנייה, מסמכים נדרשים ומסמכים לדוגמה במטרה לפשט ולהבהיר את ההליך.

קבלת קהל ומענה טלפוני למזכירות הוועדה ובודקות תוכניות:

קבלת קהל בתיאום מראש בלבדלזימון פגישה לחצו כאן | לעזרה בזימון לחצו כאן

מענה טלפוני במספר: 03-9066440

לזימון פגישה עם הבודקת רחל יש לתאם מולה במייל bodek2@shomron.org.il

יום קבלת קהל מענה טלפוני
ראשון

9:00-11:30

12:30-15:30

רביעי

12:45-16:00

9:00-12:00


לבקשת סיוע בנושאי בנייה ופיקוח לחצו כאן     להצטרפות לרשימת תפוצה לעדכונים, פרסומים ומידע של תכנון ופיקוח על הבנייה במועצה לחצו כאן

פרטי יצירת קשר

יהודה אלקלעי
מהנדס המועצה

בתיה שמעה
רכזת עוזרת מהנדס מועצה | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

פינחס גרוסמן
מנהל מחלקת שירות ותהליכים | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

לואיסה אסרף
מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה, בקשה להיתר ומידע תכנוני | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חיים פאר
ארכיבאי | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-12:00 וצהריים 14:00-16:00

אתי אלקיים
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

ולנטינה רסקין
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

רחל טרופ
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חיה בתאל שרייבר
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

חן אלימלך
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

שני בן שמחון
בודקת תוכניות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

פיקוח על הבנייה

פרטי יצירת קשר

אושרה נאור
מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה

עדינה ליסק
רכזת פיקוח, טופס 4 ושכונות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

שירלי שרעבי
מפקחת לתכנון ובנייה

יוסף טיאר
מפקח לתכנון ובנייה

אברהם בלטמן
מפקח לתכנון ובנייה