פרטי יצירת קשר

רעות יצחק פור
אגרת ביוב בישובים / ועדה להפחתת אגרת ביוב + אגרת שילוט

יעל בר הלוי
תשלומי אגרות והיטלים הנדסה + שירותים שונים + אכיפה

נטע סבג
מ"מ אגרות מפעלים (סוגי חיוב - שמירה, אשפה, מים, ביוב, שפכי תעשיה) + אכיפה

רונית בר
מנהלת מחלקת תשלומי אגרות היטלים ושירותים