אגף החינוך ממונה על ביצוע, תיאום ושיבוץ מלווים בהסעות לתלמידים הזכאיים

זכאות למלווה בהסעות ניתנת בהתאם לאפיון הלקות אותה קיבל הילד בוועדת ההשמה. כמו כן, במקרים של נכויות ספציפיות זכאי ילד למלווה גם ללא שעבר וועדת השמה.

קישורים שימושיים: