סוג הכיתה בתי-ספר לחינוך מיוחד כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר של החינוך הרגיל
ימים א'-ה' יום ו' ימים א'-ה' יום ו'
אוטיסטים/PDD קשים 16:45 12:45 16:45 12:45
בעלי הפרעות נפשיות קשות 16:00 11:50
חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים 14:30 11:50 12:45 11:50
עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים 14:30 11:50 12:45 11:50
בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי 14:30 11:50 14:30 11:50
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות 15:30 11:50 15:30 11:50
בעלי פיגור קשה/עמוק סיעודיים 14:30 11:50 14:30 11:50
בעלי פיגור בינוני מורכב 14:30 11:50 14:30 11:50
חולים בבתי-חולים רגילים 12:45 11:50
בעלי פיגור קל רב-בעייתי 12:45 11:50 12:45 11:50
בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות 12:45 11:50 12:45 11:50
לקויי למידה רב-בעייתיים 12:45 11:50 12:45 11:50
מעוכבי התפתחות 12:45 11:50 12:45 11:50
מעוכבי שפה 12:45 11:50