טופס זה מיועד למילוי במקרים של תקלות בציוד תקשוב ע"י צוות בית הספר בלבד