מחלקת תיירות פותחת את האפשרות להגיש הצעה להעמדת מכירה (לא מזון) בפסטיבל "ביכורים" בחוות גבעות עולם

 

בתאריך ח' אלול תשפ"ג 25/08/2023 בשעות: 9:00-14:00, יתקיים פסטיבל "ביכורים" בחוות גבעות עולם.

עלות העמדת דוכן מזון - 200 ₪

הגשת הצעה עד תאריך כ"ח אדר 30/06/2023  בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

שלומית אשר
מזכירת מחלקת תיירות
או לדיתי פרקש מנהלת מחלקת תיירות באמצעות המייל בלבד tour@shomron.org.il
 
תם הזמן למילוי טופס זה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.