מלגת המועצה בשיתוף מפעל הפיס (שנתי)
גודל טקסט      
ישובי המועצה
תיירות
תעשייה
רבנות שומרון
יזכור
מועצה בחירום
פניות ציבור

מלגת המועצה בשיתוף מפעל הפיס (שנתי)

מלגת המועצה בשיתוף מפעל הפיס

 

המלגה נועדה לתמוך בסטודנטים תוך יצירת חיבורים בקהילה וסיוע לאוכלוסיותיה השונות.

הסטודנטים שיקחו חלק במיזם זה יתנדבו במסגרות שונות לפיתוח והעצמת הקהילות בשומרון בתחום הצעירים, האזרחים הותיקים והאוכלוסיות המיוחדות.  

היקף המלגאים במיזם: 30 סטודנטים

מאפייני הסטודנטים:

1.      סטודנטים תושבי המועצה האזורית שומרון

2.      סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאיים מוכרים ע"י המל"ג בשנת הלימודים תשע"ח.

אופי המלגה:

ההשתתפות במיזם דורשת התנדבות של מינימום 110 שעות שנתיות ותזכה את הסטודנט במלגה בגובה 10,000 ₪

מועדי תשלום: (*בכפוף לעמידה רציפה בדרישות)

5,000 ₪ ישולמו לכל מלגאי עד ה1.5.18.

5,000 ₪ נוספים יועברו לכל מלגאי עד ה31.10.18

 

תנאים לקבלת המלגה:

1.      עמידה בקריטריונים

2.      מילוי בקשה

3.      ראיון אישי

4.      חתימה על חוזה

 

פירוט תהליכי המיון:

סטודנטים שיעמדו בתנאי הסף יגיעו לראיון בו תיבחן מידת רצינותם והתאמתם למיזם. בראיונות יהיו נוכחים מנהלת מח' הצעירים האחראית על מערך המלגות, מנהלי מחלקות רלוונטיות (מח' אוכלוסיות מיוחדות ומח' אזרחים ותיקים) ונציג צעירים. על בסיס ראיון זה יבחרו הסטודנטים המתאימים וישובצו להתנדבות המתאימה.

פירוט תהליך הבקרה והדיווח:

המלגאים יהיו מחויבים לתת דיווח למפעיל התוכנית אחת לחודש עם כמות השעות שביצעו. הדיווח יאומת ויאושר מול האחראי הישיר לביצוע ההתנדבות של כל סטודנט (ע"פ תחומי ההתנדבות- אזרחים ותיקים, צעירים, אוכלוסיות מיוחדות).

תאריכי יעד:

תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה: 2.11.17, י"ג חשון תשעח.

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם אילת תנעמי, מנהלת מח' צעירים. במייל: ayeletg@shomron.org.il

 

 

פירוט תחומי העשייה

תחום הצעירים:

מס' המעורבים במיזם: 20 סטודנטים.

פירוט פעילות ההתנדבות החברתית:

הסטודנטים במיזם ייקחו חלק בעשייה צעירה ומשמעותית. במסגרת ההתנדבות יקימו, יפתחו, ינהלו ויובילו את תחום הצעירים (גילאי 18-35) בישובים ובמועצה.

תיאור התפקיד:

1.      מיפוי הצעירים בישובים, הבנת הצרכים ויצירת כתובת למתן מענים ייחודיים עבור אוכלוסייה זו.

2.      קיום אירועי תוכן במטרה לגבש קבוצה של צעירי הישוב אשר תוביל, תנהיג ותקדם עשייה יישובית ומועצתית.

3.      שותפות בהובלת תחום הצעירים ברמה המועצתית

דרישות התפקיד:

ראש גדול

כריזמה

יכולת הנהגה וניהול

יחסי אנוש וכישורים חברתיים מעולים

סטודנטים שרוצים לעשות מהפך בתחום הצעירים בשומרון!

 

תחום אזרחים וותיקים:

מס' המעורבים במיזם: 5 סטודנטים

פירוט פעילות ההתנדבות החברתית:

הסטודנטים במיזם ייקחו חלק בעשייה קהילתית המחברת אזרחים ותיקים לסביבתם הקרובה. אימוץ אזרח ותיק, לימוד והעשרה בתחום המחשבים והאינטרנט, תיעוד סיפורי חיים ואוזן קשבת.

דרישות התפקיד:

תקשורת בינאישית גבוהה

יכולת הכלה, סבלנות והקשבה

סטודנטים שרואים את החשיבות בעזרה לאזרחים ותיקים

 

תחום אוכלוסיות מיוחדות:

מס' המעורבים במיזם: 5 סטודנטים

 

פירוט פעילות ההתנדבות החברתית:

הסטודנטים שייקחו חלק במיזם יהיו שותפים פעילים בקידום ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בישובים. בחלק מההתנדבות הסטודנט יצור קשר אישי עם הילד, יהווה עבורו דמות קבועה ומוכרת וילווה אותו לאירועים ופעילויות יישוביות. כל זה במטרה לשלבו בקהילה ולסייע לו בהתקדמות ההתפתחותית המתוכננת עבורו.

 

תיאור ההתנדבות:

קידום ושילוב הילד עם הצרכים המיוחדים לפי תכנית שיקום מותאמת אחת לשבוע

 

דרישות התפקיד:

רצון לעזור לקדם ילד/ה מיוחד/ת

סובלנות והכלה

יכולת התמדה

יחסי אנוש מעולים

סטודנטים הרוצים לקדם ולשלב את הילדים המיוחדים בישובים

 

תנאי סף להגשת מועמדות

1.      סטודנט בגילאי 20-35 (ילידי 1982-1997)

2.      סטודנט אשר לא מקבל מלגת מפעל הפיס נוספת בשנת הלימודים תשע"ח.

3.      סטודנט אשר לא קיבל בעבר מלגה מהמועצה לתואר הנוכחי הנלמד

4.      סטודנט הלומד במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג בשנת הלימודים תשע"ח לתואר אקדמי (ראשון או שני) או לומד לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג במוסד המוכר ע"י המל"ג.

5.      הסטודנט אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה

6.      הסטודנט הינו תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים

7.      לסטודנט אין חובות תלויים ועומדים למועצה.

 

תנאי סף לקבלת מלגה

1.      ההתנדבות הינה שנתית ותחל בדצמבר 2017 ותסתיים באוקטובר 2018.

2.      מקבל המלגה יתחייב להתנדב 110 שעות למען הקהילה בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל 2017.

3.      סטודנט העובד במועצה/ מתנ"ס או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים

4.      הגעה לראיון אישי וחתימה על כתב התחייבות

רשימת מסמכים נדרשים

  • צילום ת.ז. + ספח
  • אישור לימודים
  • אישור המעיד על גובה שכר לימוד
  • אישור ניהול חשבון בנק על שם מבקש המלגה או צילום המחאה מבוטלת
  • אישור היעדר חובות למועצה (ניתן ע"י מחלקת גביה במועצה)

לטופס הרשמה - לחצו כאן !

כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי (פורמט מפעל הפיס למילוי לאחר ראיון אישי)

**הנ"ל מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

**ט.ל.ח

 

 

  כתב הצהרה
דרונט בניית אתרים