עדכון בנושא שעות הצבעה בבחירות וקלפיות חיילים
גודל טקסט      
תעשייה
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תיירות
מועצה בחירום
פניות ציבור
יזכור

עדכון בנושא שעות הצבעה בבחירות וקלפיות חיילים

16/07/2015

 

הריני לעדכן כי עו"ד רון אלמוג, יועמ"ש לשכת המפקח הארצי על הבחירות, חיווה דעתו כדלקמן:

(א) בבחירות מיוחדות לראש מועצה אין קלפיות מיוחדות לחיילים, שכן לפי סעיף 169א(ב) לתקנון קלפיות כאלו מתקיימות רק בבחירות כאמור בסעיף 8 לתקנון (הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה והבחירות הכלליות שיש פעם בחמש שנים). מצ"ב נוסח סעיף 8:
(
See attached file: Untitled_20150715_200711.pdf)

(ב) שעות ההצבעה הן לפי מספר בעלי זכות הבחירה ביישוב, ולא לפי מספר בעלי זכות הבחירה בקלפי.

לאור האמור לעיל, החלטת ועדת הבחירות מיום 9.7.15 בעניין קלפיות החיילים חסרת תוקף, מחר ללא תתפרסם מודעה בדבר הצבעת חיילים ורק 6 קלפיות ייפתחו בשעה 15:00 (ברוכין, חרמש, מבוא דותן, מגדלים, רחלים, ריחן).
52 הקלפיות האחרות ייפתחו בשעה 8:00, גם אם מספר הבוחרים הרשומים בהן אינו עולה על 350.

  קלפי חיילים
  שעות הצבעה בבחירות
דרונט בניית אתרים