יישובי המועצה (35)
גודל טקסט      
תעשייה
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תיירות
פניות ציבור
יזכור
מועצה בחירום

יישובי המועצה (35)

בחודש אב תשס"ה (אוגוסט 2005), נעקרו ארבעה יישובים מצפון השומרון,

ותושביהם גורשו מבתיהם בהחלטת ממשלת ישראל:

 גנים, כדים, חומש ושאנור

נוסד בשנת 1990
טלפון 09-8987390
נוסד בשנת 1984
טלפון: 9975667 - 02
נוסד בשנת 1980
02-9973433
נוסד בשנת 2000
טלפון 072-2116221
נוסד בשנת 1981
טלפון: 9366915 - 03
נוסד בשנת 1983
נחרב בתשס"ה-2005
נוסד בשנת: 1983
טלפון: 9974045 - 02
נוסד בשנת: 1980
נחרב בתשס"ה-2005
נוסד בשנת: 1981
טלפון: 6350171 - 04
חוות יאיר
נוסד בשנת 2001
נוסד בשנת: 1984
טלפון: 6343694 - 04
נוסד בשנת
טלפון: 6350298 - 04
נוסד בשנת 1983
טלפון: 9975444 - 02
נוסד בשנת: 1981
טלפון: 7923243 - 09
נוסד בשנת 1983
טלפון: 9366450 - 03
נוסד בשנת: 1981
נחרב בתשס"ה-2005
לשם
נוסד בשנת 2013
טלפון - 03-7710705
נוסד בשנת: 1977
טלפון: 6343494 - 04
נוסד בשנת: 1985
טלפון: 9941987 - 02
נוסד בשנת: 1980
טלפון: 7929233 - 09
נוסד בשנת: 1986
טלפון: 7923454 - 09
נוסד בשנת 2002
טלפון:02-9947299
נוסד בשנת: 1979
טלפון: 7493777 - 09
נוסד בשנת: 1981
טלפון: 8826877 - 09
נוסד בשנת: 1983
טלפון: 9322277 - 03
נוסד בשנת: 1984
טלפון: 9362445 - 03
נוסד בשנת: 1984
טלפון: 9330086 - 03
נוסד בשנת 1985
טלפון: 7676211 - 09
נוסד בשנת 1984
טלפון: 9366026 - 03
נוסד בשנת 1990
טלפון: 9365242 - 03
נוסד בשנת 1992
טלפון: 9941123 - 02
נוסד בשנת 1979
טלפון: 6350257 - 04
נוסד בשנת 1987
נחרב בתשס"ה-2005
נוסד בשנת 1977
טלפון: 8330272 - 09
נוסד בשנת 1983
טלפון: 9079700 - 03
נוסד בשנת 1981
טלפון: 6350294 - 04
דרונט בניית אתרים