דבר מנהלת האגף - סיגל טובי:

האגף לשירותים חברתיים פועל לקידום רווחתם האישית, משפחתית וחברתית של תושבי המועצה.
האגף מפעיל רשת ענפה של  מענים טיפוליים, תכניות שיקום, מניעה  והעצמה, סיוע חומרי ומיצוי זכויות בכל תחומי החיים מגיל ילדות, נוער, משפחה וזקנה.
העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת מענים בתחום הפרט והמשפחה יחד עם עבודה קהילתית מערכתית מתוך ראיית האדם כחלק אינטגרלי מסביבתו ובעל כוחות ויכולת לפעול ולהשתקם.
בנוסף  מתקיימות תכניות הגנה וטיפול  עבור אוכלוסיות הנמצאים בסיכון משבר ומצוקה.
כל השירותים והמענים ניתנים ברמה מקצועית גבוהה תוך שמירה על סודיות וכבוד לפונים ובהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה.
האגף פועל בשיתוף פעולה עם שאר אגפי המועצה והמנהיגויות ביישובים.

 

דרכי יצירת קשר