המחלקה לחינוך יסודי שמה לה למטרה לקידום המצוינות בבתי הספר מתוך ראיית כל מוסד כייחודי ומתוך רצון לתת מענה הולם לילדי בתי הספר הן כפרטים והן כארגון.

מצוינות שהיא תהליך לקידום ושיפור מתמיד ומתוך רצון למצות מכל ארגון ומכל ילד את היכולות שלו.
אנו מנהלים שיתוף פעולה מלא יחד עם משרד החינוך מתוך הבנה משותפת כי על מנת לתת מענה שלם יש להתייחס לבית הספר יחד. הן בהיבטים הארגוניים-מנהלתיים והן בהיבטים הפדגוגיים.
יחד אנו מקדמים פיתוח תכניות לימודיות הולמות, דואגים להשבחת כוח ההוראה ומפתחים תכניות ייחודיות על בסיס ערכי היסוד של החברה במענה לכל קהילה על פי הייחודיות שלה.

אנשי קשר ודרכי התקשרות

פרטי יצירת קשר

אביטל מרמלשטיין
מנהלת מחלקת בתי ספר היסודיים | מענה טלפוני: בימים א'-ד' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

מורן קעטבי
מזכירת מחלקת בתי ספר היסודיים | מענה טלפוני: בימים א'-ד' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

טליה סטרול
רכזת ניהול עצמי

רוית גרוס
רכזת פרוייקטים מחלקת בתי ספר היסודיים

 

קישורים שימושיים:

אתר מתי"א שומרון

חוזרי מנכל משרד החינוך

סיוע רפואי

משרד החינוך