האשפה הביתית מתפנה בכל הישובים בתדירות של פעמיים בשבוע. בתקופות החגים מתבצעים תגבורים ופינויים נוספים ומיוחדים.

כאן תוכלו למצוא את זמני פינוי האשפה המתוכננים בישובכם:

סינון
איפוס
שם יישובימי פינוי האשפה
שם יישובאביתרימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובאבני חפץימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובאיתמרימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובאלון מורהימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובברוכיןימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובברקןימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובהר ברכהימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובחוות גלעדימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובחוות יאירימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובחרמשימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובחינניתימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובטל מנשהימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישוביצהרימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישוביקירימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובכפר תפוחימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובלשםימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובמבוא דותןימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובמגדליםימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובנופי נחמיהימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישוב נופיםימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובסלעיתימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובעינבימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובעלי זהבימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישובפדואל ימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובצופיםימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובקרית נטפיםימי פינוי האשפהב', ה'
שם יישוברבבהימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישוברחליםימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובריחןימי פינוי האשפהג', ו'
שם יישובשבי שומרוןימי פינוי האשפהא', ד'
שם יישובשקדימי פינוי האשפהב', ה'