תושבי השומרון בעלי רכב פרטי זכאים למגן את רכבם ללא עלות – על חשבון משרד הביטחון.

לידיעתכם, משרד הרישוי אחראי לטיפול בבקשות ולאישור זכאות למיגון.

את הבקשה למיגון יש למלא במשרד הרישוי, לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות וספח
  2. אישור תושב 
  3. רישיון רכב, או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.
  4. תושב בעל רכב החכר מהמעסיק – יש להוסיף לטופס הבקשה למיגון גם תצהיר למיגון רכב החכר.

לתשומת לבכם, המיגון בפועל מותנה בקיומו של תקציב זמין ברשות הספקים שנבחרו לתת את שירותי המיגון.

החברות אשר זכו במכרז של משהב"ט למתן שירותי המיגון הינם:

חברה "אילן קארגלס" בע"מ "א.א.גלאס זגגות רכב" בע"מ
סניפים ירושלים, חולון ובאר-שבע ירושלים, חולון ובאר-שבע
לתיאום התור למיגון 03-6534444 / 053-7571958 02-6409999 שלוחה 0 או 213 / 02-6409991 / 053-7281132