נופי נחמיה - לוגו

סיפורו של המקום

בה' באלול תשס"ב עלה לקרקע גרעין קטן של נוער נעל"ה מברית המועצות כשכונה של רחלים. תקופה קצרה לאחר מכן הצטרפו משפחות נוספות לישוב. כאשר היו בישוב כבר 8 משפחות הפך המקום להיות ישוב מן המניין בישובי המועצה האזורית שומרון.

אופי הקהילה ביישוב

קהילתי דתי

מספר קו תחבורה ציבורית המגיע ליישוב

101, 102 לאריאל

אלו שירותים ניתן למצוא ביישוב

בית כנסת | מקווה | מעון תמ"ת | גני ילדים | צהרון תמ"ת | ג'ימבורי | גני שעשועים | סניף בנ"ע | פעילות עז לילדים | ספריה | מגרש ספורט

 לקבלת מידע בנושא קליטה ביישוב

עידית קיפניס  058-4010565 

לאתר היישוב