המחלקה לפיקוח עירוני פועלת לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה בישובים ובאזורי התעשייה באמצעות אכיפת חוקי העזר של מועצה אזורית שומרון:

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הנהגת הישובים, המזכירים והשיטור הקהילתי .
פקחי המועצה מסיירים בישובים ובאזורי התעשייה ופועלים במטרה לשפר את זמני התגובה ולתת שרות יעיל, מקצועי ואדיב לתושבים.

הגשת ערעור על קנס:

בעל הקנס בלבד רשאי להגיש ערעור 30 ימים מיום הנפקת הקנס.
הגשת הערעור תעשה באתר המועצה באמצעות טופס מקוון בלבד.
יש לפעול בהתאם להנחיות מילוי הטופס.
הערעור מועבר ישירות להחלטתו המקצועית והבלעדית של התובע הרשותי. ההחלטה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה בשנית.

בקשה להישפט:

בקשה להישפט ניתן להגיש תוך 90 ימים מהמועד בו הונפק הקנס באמצעות טופס מקוון באתר המועצה בלבד.

דו"חות כללי:


דו"חות חנייה:

 

ליצירת קשר:

שרון צפרי
פיקוח עירוני

לינור אהרון
מזכירת מחלקת תברואה