לכל ישוב עובד/ת סוציאלי/ת (עו"ס) קבוע/ה המתמחה בהתערבות בתחומי פרט ומשפחה סביב קשיים תפקודיים, מצבי חולי ומשבר, קשיים בהורות ובמערכות יחסים במשפחה, זקנה ומשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
עו"ס המשפחה מציע מערכת מענים ענפה כמו: סומכת, אומנה יומית, פנימיות טיפוליות, סיוע תמיכתי מגוון, מיצוי זכויות, מועדוניות לילדים ועוד, על פי צרכי המשפחה.

לקבלת שם העובד/ת הסוציאלי/ת בישובכם ודרכי התקשרות בחרו את הישוב המבוקש

סינון
איפוס
שם יישובשם העו"ס/יתתפקידניידאימייל
שם יישובאבני חפץשם העו"ס/יתמתתיהו פריתפקידעו"ס מרחבי וסדרי דיןנייד054-2328912אימיילmperi@shomron.org.il
שם יישובאיתמרשם העו"ס/יתדפנה אלדרתפקידעו"ס מרחבי ומנהלת תוכנית נושמים לרווחהנייד052-4594780אימיילrev3@shomron.org.il
שם יישובאלון מורהשם העו"ס/יתנאוה כהןתפקידעו"ס מרחבי ולהבה נייד052-5208470אימיילos16@shomron.org.il
שם יישובברוכיןשם העו"ס/יתחן לבביתפקידעו"ס מרחבינייד052-2460332אימיילos2@shomron.org.il
שם יישובברקןשם העו"ס/יתרחלי דנציגר תפקידעו"ס מרחבינייד052-2688549אימיילos13@shomron.org.il
שם יישובהר ברכהשם העו"ס/יתרקפת אנטמןתפקידעו"ס מרחבי ותעסוקה בהתמכרויותנייד053-5215663אימיילRakefeta@shomron.org.il
שם יישובחוות גלעדשם העו"ס/יתלירון שיוביץתפקידעו"ס, ר"צ גוש תאנים וגב ההרנייד053-7233748אימיילlirsha79@gmail.com
שם יישובחוות יאירשם העו"ס/יתאפרת קלפרתפקידיו"ר ועדת החלטה ועו"ס מרחבי נייד052-3869723אימיילefratk@shomron.org.il
שם יישובחינניתשם העו"ס/יתאיילה בן עמיתפקידעו"ס מרחבינייד052-4225429אימיילos30@shomron.org.il
שם יישובחרמששם העו"ס/יתאיילה בן עמיתפקידעו"ס מרחבינייד052-4225429אימיילos30@shomron.org.il
שם יישובטל מנשהשם העו"ס/יתאיילה בן עמיתפקידעו"ס מרחבינייד052-4225429אימיילos30@shomron.org.il
שם יישוביצהרשם העו"ס/יתנאוה כהןתפקידעו"ס מרחבי ולהבה נייד052-5208470אימיילos16@shomron.org.il
שם יישוביקירשם העו"ס/יתאפרת קלפרתפקידיו"ר ועדת החלטה ועו"ס מרחבי נייד052-3869723אימיילefratk@shomron.org.il
שם יישובכפר תפוחשם העו"ס/יתנעמי ברון תפקידעו"ס מרחבי נייד052-3467488אימיילos9@shomron.org.il
שם יישובלשםשם העו"ס/יתרחלי דנציגר תפקידעו"ס מרחבינייד052-2688549אימיילos13@shomron.org.il
שם יישובמבוא דותןשם העו"ס/יתקרן ויצמןתפקידעו"ס מרחבינייד052-2026212אימיילos29@shomron.org.il
שם יישובמגדליםשם העו"ס/יתנעמי ברון תפקידעו"ס מרחבי נייד052-3467488אימיילos9@shomron.org.il
שם יישובנופי נחמיהשם העו"ס/יתאסתי גולדברגתפקידעו"ס מרחבי נייד052-3572479אימיילrev2@shomron.org.il
שם יישובנופיםשם העו"ס/יתחן לבביתפקידעו"ס מרחבינייד052-2460332אימיילos2@shomron.org.il
שם יישובסלעיתשם העו"ס/יתהילאי צברתפקידעו"ס מרחבי ומרכז קשרנייד052-2983324אימיילos3@shomron.org.il
שם יישובעלי זהבשם העו"ס/יתרחלי דנציגר תפקידעו"ס מרחבינייד052-2688549אימיילos13@shomron.org.il
שם יישובענבשם העו"ס/יתמתתיהו פריתפקידעו"ס מרחבי וסדרי דיןנייד054-2328912אימיילmperi@shomron.org.il
שם יישובפדואלשם העו"ס/יתורד שלמןתפקידעו"ס, ר"צ חוצה ומרכז שומרוןנייד053-7249009אימיילvereds@shomron.org.il
שם יישובצופיםשם העו"ס/יתהילאי צברתפקידעו"ס מרחבי ומרכז קשרנייד052-2983324אימיילos3@shomron.org.il
שם יישובקרית נטפיםשם העו"ס/יתסימה בראוןתפקידעו"ס מרחבי ומנהלת מרכז קשרנייד053-9219894אימיילsimab@shomron.org.il
שם יישוברבבהשם העו"ס/יתרקפת אנטמןתפקידעו"ס מרחבי ותעסוקה בהתמכרויותנייד053-5215663אימיילRakefeta@shomron.org.il
שם יישוברחליםשם העו"ס/יתאסתי גולדברגתפקידעו"ס מרחבי נייד052-3572479אימיילrev2@shomron.org.il
שם יישובריחןשם העו"ס/יתקרן ויצמןתפקידעו"ס מרחבינייד052-2026212אימיילos29@shomron.org.il
שם יישובשבי שומרוןשם העו"ס/יתלירון שיוביץתפקידעו"ס, ר"צ גוש תאנים וגב ההרנייד053-7233748אימיילlirsha79@gmail.com
שם יישובשקדשם העו"ס/יתקרן ויצמןתפקידעו"ס מרחבינייד052-2026212אימיילos29@shomron.org.il