מועצה אזורית שומרון מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם עפ"י אזור הרישום.

הסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבית ספר העונים על צרכיהם הייחודיים. ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך. פרטים נוספים באתר משרד החינוך, ובחוזרי מנכ"ל בנושא הסעות.

טלפון מחלקת הסעות: 03-9066441

לפניות בנושא הסעות חינוך מיוחד לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות חינוך רגיל לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות רווחה לחצו כאן
לדיווח על אירוע מוגנות בהסעות לחצו כאן