רישוי עסקים שומרון עם הפנים לתעשיינים!


בתאריך 23/05/2023 קיימנו יום כבאות מרוכז בו הפגשנו את התעשיינים עם נציגי הכבאות פנים אל פנים סביב אותו שולחן על כוס קפה ועוגה.

השתתפו ארבעים עסקים  מהם עשרה קיבלו אישור במקום ולשאר נקבעו ביקורות חוזרות לאחר תיקון ליקויים.

התקיימו פגישות פרטניות בהן התמודדנו עם חסמים וקשיים העומדים בפני בעלי העסק בדרך לרישיון עסק.

נציגי הכבאות סיפקו הסברים, הנחיות וקבעו אבני דרך ולוחות זמנים .

יהודה אלקלעי מהנדס המועצה  ורוני חורי מנהל מנהלת אזור התעשייה אף הם לקחו חלק ביום זה ועזרו לקדם פתרון בעיות מורכבות.

בעלי העסקים הגיבו בהערכה רבה ליום זה והביעו את תודתם על השירות שהונגש להם כאן אצלנו בחדר המליאה.

בקיצור היה יום מועיל שאת פירותיו נקצור בטווח זמן קצר ועוד עסקים יחזיקו בידיהם רישיון עסק .  

זה המקום להודות לרשות הכבאות על שיתוף הפעולה ותרומתם הרבה להצלחת יום זה.

כתבה: שרון צפרי רכזת רישוי עסקים שומרון.

רישוי 5

רישוי 6

רישוי 7

רישוי 2

רישוי 3